ZADZWOŃ DO NAS!    512 232 756

Bezpieczna terapia.   ZADZWOŃ   512 232 756

BEZPIECZNA terapia w czasie pandemii

logo rehabilitacja arpwave

REJESTRACJA  512 232 756

ZADZWOŃ DO NAS!   512 232 756

logo rehabilitacja arpwave
01 sierpnia 2022

Skręcenie śródstopia - co to za kontuzja? Jak ją leczyć?

Wbrew pozorom ludzka stopa stosunkowo rzadko ulega kontuzjom – w przeciwieństwie chociażby do pobliskiego stawu skokowego. Mimo to zdarzają się przypadki, kiedy to w wyniku np. urazu mechanicznego czy przeciążenia dojdzie do kontuzji w obrębie stawu stępowo-śródstopnego. Potocznie określa się to mianem skręcenia śródstopia. Co trzeba wiedzieć o tym urazie? Jakie są przyczyny skręcenia śródstopia i jak postępować w przypadku tej kontuzji? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Czym jest skręcenie śródstopia?

Mówimy tutaj o kontuzji dotykającej staw stępowo-śródstopny, nazywany również stawem Lisfranca od nazwiska francuskiego chirurga Jacques’a Lisfranc de St. Martin. Lekarz ten wsławił się opracowaniem innowacyjnej (jak na przełom XVIII i XIX wieku) metody amputacji stopy, wyznaczając linię cięcia między kośćmi śródstopia a stępu, czyli właśnie na wysokości stawu stępowo-śródstopnego.

Staw ten łączy trzy kości klinowate, kość sześcienną oraz pięć kości śródstopia. W obrębie stawu znajdują się również więzadła, które jednak nie łączą pierwszej i drugiej kości śródstopia (kompensuje to więzadło Lisfranca, które biegnie od pierwszej kości klinowatej do drugiej kości śródstopia).

Uszkodzenie struktur w obrębie stawu stępowo-śródstopnego, zwykle jednego z więzadeł, zwyczajowo określa się jako skręcenie śródstopia.

Warto również wiedzieć, że wyróżniamy trzy stopnie skręcenia śródstopia, podobnie jak ma to miejsce w przypadku skręcenia stawu skokowego:

Stopień I: jest to lekka kontuzja, zwykle spowodowana przeciążeniem (np. w wyniku długotrwałego marszu w niewygodnym obuwiu). Rozpoznanie urazu wymaga przeprowadzenia badania scyntygraficznego kości (czyli z użyciem farmaceutyków znakowanych radioizotopami).

Stopień II: w tym przypadku dochodzi już do zerwania więzadła Lisinfranca, co jest dobrze widoczne na zdjęciu RTG – powstaje wyraźna szczelina między pierwszą a drugą kością śródstopia.

Stopień III: tutaj mamy do czynienia nie tylko z zerwaniem więzadła, ale również powstaniem bardzo szerokiej szczeliny między pierwszą a drugą kością śródstopia, wraz z obniżeniem łuku stopy. Dodatkowo na zdjęciu RTG można zauważyć zbliżenie piątej kości śródstopia i drugiej kości klinowatej.

Masz problemy ze stopą? Zapraszamy na szczegółową diagnostykę do gabinetu Rehabilitacji ARPwave!

Przyczyny kontuzji

Skręcenie śródstopia to kontuzja, do której może dojść zarówno w wyniku urazu mechanicznego, jak i długotrwałego przeciążania stawu. Najczęściej lekarze spotykają się z urazami polegającymi na uszkodzeniu więzadła po stronie grzbietowej stopy, co wywołuje stan zapalny i ból w stopie.

Co ciekawe, skręcenie rzadko diagnozuje się u osób mało aktywnych fizycznie. Jest to natomiast dość standardowa kontuzja zawodowych sportowców, przede wszystkim piłkarzy, którzy z racji na specyfikę tego sportu (jego kontaktowość) są szczególnie narażeni na urazy w obrębie stopy.

Skręcenie śródstopia można leczyć zachowawczo. Skorzystaj z rehabilitacji metodą ARP!

Leczenie skręcenia śródstopia

Procedura medyczna jest uzależniona od skali kontuzji. W przypadku skręcenia I stopnia stosuje się leczenie zachowawcze, polegające na usztywnieniu, odciążeniu i oszczędzaniu stawu przez kilka tygodni.

II i III stopień skręcenia stawu stępowo-śródstopnego wymaga natomiast zastosowania opatrunku gipsowego, który pacjent powinien nosić przez minimum 2, a w niektórych przypadkach nawet 6 tygodni (jeśli obserwowana jest znaczna niestabilność stawu).

Poważne skręcenie śródstopia można również leczyć operacyjnie. Jest to standardowe postępowanie u zawodowych sportowców, którzy muszą możliwie jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności. Zabieg polega na nastawieniu przemieszczenia kości oraz zastosowaniu śrub lub drutów stabilizujących.

Rehabilitacja po skręceniu śródstopia

Skręcenie śródstopia, nawet pierwszego stopnia, to bolesna i uciążliwa kontuzja, która niestety ma tendencję do nawracania. Jej standardowe leczenie zajmuje dużo czasu i praktycznie skazuje na zaniechanie aktywności fizycznej przez okres nawet kilkunastu tygodni – zwłaszcza, jeśli zapadła decyzja o przeprowadzeniu operacji.

Dlatego bardzo ważną rolę w przypadku kontuzji odgrywa prawidłowo dobrana rehabilitacja, która może stanowić zachowawczą metodę leczenia, jak i jego uzupełnienie. Rehabilitacja ma na celu nie tylko przyspieszenie rekonwalescencji, ale także wzmocnienie struktur stawu i tym samym zminimalizowanie ryzyka odnowienia się kontuzji.

Za jedną z najlepszych metod rehabilitacji kontuzji stopy, w tym skręcenia śródstopia, uznaje się ARP. Jest to metoda powszechnie stosowana w świecie zawodowego sportu. Stanowi połączenie stymulacji tkanek okalających staw z fizjoterapią, dzięki czemu rehabilitacja przebiega kompleksowo, znacznie szybciej i dając o wiele lepsze efekty w porównaniu z klasyczną terapią manualną.

Z rehabilitacji śródstopia metodą ARP można skorzystać w gabinetach Rehabilitacji ARPwave w Warszawie i Konstancinie. Już teraz zapraszamy na konsultacje z naszymi specjalistami.

 

Arpwave dla sportowców

CIESZ SIĘ RUCHEM BEZ BÓLU